Communiceren doen we de hele dag door. 

Overal waar mensen met elkaar in gesprek zijn speelt lichaamstaal een belangrijke rol. Het begrijpen, het juist interpreteren van lichaamstaal, checken of wat je waargenomen hebt wel klopt en daardoor op de juiste manier te reageren, helpt jou om een betere communicatie tot stand te brengen.

In iedere beroepsgroep waar je veel gesprekken voert kan kennis van Synergologie jou helpen om je gesprekspartner beter te begrijpen.

Hieronder een paar voorbeelden uit de praktijk.