Emoties en onbewuste bewegingen van de tong zijn sterker met elkaar verbonden dan je in eerste instantie denkt.

Tongbewegingen zijn een belangrijk onderdeel bij het observeren van lichaamstaal.

Onze tong is, op het topje van onze wijsvinger na, ons meest gevoelige lichaamsdeel. En is vanaf de geboorte het gevoelsorgaan wat het beste ontwikkeld is. Meteen al na de geboorte wordt bij een baby door het zoeken naar de borst de behoefte aan comfort en voeding bevredigd. Gedurende ons leven blijft de tong ons meest belangrijke gevoelsorgaan en speelt een belangrijke rol bij het uiten van onze emoties.

Je hebt vast wel eens het gevoel van een ‘brok in de keel’ ervaren wanneer je moet huilen maar dit eigenlijk op dat moment niet wilt laten zien en je probeert om je tranen vast te houden. Je tong wordt dik door het inhouden van de emoties. Of dat je een droge tong hebt, op het moment dat je je erg nerveus voelt.

De tong speelt dus een belangrijke rol bij het beleven van onze emoties.


Elke emotie vertaald zich in een spierbeweging.


En dat is ook bij de tong het geval. Onbewuste bewegingen van de tong leveren belangrijke informatie op over de gevoelens en gedachten van je gesprekspartner op dat moment. Onbewuste tongbewegingen zijn binnen Synergologie uitvoerig onderzocht en betekenis aan gegeven.

Wat betekent de tongbeweging van Uhura Kenyatta?


 In onderstaand voorbeeld leg ik een tongbeweging van Uhura Kenyatta (Kenia) uit. Hij heeft vorige maand te horen gekregen dat zijn presidentschap ongeldig wordt verklaard.

Nadat zijn presidentschap ongeldig is verklaard door het hooggerechtshof van Kenia, geeft hij in een persconferentie zijn reactie hierop.

Nadat hij heeft uitgesproken “De rechter heeft gesproken…” We respecteren het..” Maar we zijn het er niet mee eens…”,  is het puntje van zijn tong heel kort zichtbaar in de rechter mondhoek. Zie de foto hiernaast. Deze beweging duurt heel kort, maximaal 1 seconde.  Maar levert ons belangrijke informatie op over de gedachtegang van Kenyatta op dat moment.

Wanneer de tong kort zichtbaar wordt in de rechter mondhoek moet je alert zijn. Het betekent namelijk dat hetgene wat op dat moment gezegd, wordt uitgesproken in een moeilijke situatie. Ook zit er een agressieve lading achter de woorden. 

Deze beweging is altijd een spontane reactie van ons lichaam.

In dit geval komt de tongbeweging overeen met de situatie en de woorden die Kenyata uitspreekt. Het past in de context. Uiteraard is het moeilijk om de uitspraak van de rechter te moeten accepteren. Hij zegt er nog achteraan: “…maar we zijn het er niet mee eens”. Wat hij uitspreekt is logisch denk je nu, gezien zijn situatie. Het hooggerechtshof heeft  net verklaard dat zijn net behaalde presidentschap ongeldig wordt verklaard.

Logisch toch dat hij het er niet mee eens is? Ja, klopt. Maar deze beweging levert ons nog extra informatie op. Namelijk het gevoel van agressie wat tevens tot uiting komt met deze tongbeweging. Wat gaat hij doen met deze frustratie over wat hij nu niet heeft bereikt (het presidentschap)? Achter een gevoel van kwaadheid zit altijd namelijk altijd een onvervuld verlangen of doelstelling.

Signalen zoals deze nemen we vaak wel waar maar we zijn ons hier niet altijd van bewust. Op het moment dat je tijdens een gesprek dit soort signalen bewust leert waar te nemen, en er betekenis aan leert geven, levert je dit waardevolle informatie op over hoe je gesprekspartner zich op dat moment voelt. Door vervolgens deze betekenis mee te nemen in je verdere vraagstelling kan je dit helpen om achter de dieper liggende intenties of bedoelingen van je gesprekspartner te komen.

Tot slot; ik heb nu 1 bepaald signaal uitgelegd. Let wel op dat voor een goed begrip van lichaamstaal altijd een cluster van signalen in de context moet worden meegenom